Category: Uncategorized

เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า

ในช่วงปีที่ผ่านมานั้นได้มีเทคโนโลยีที่ได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนั้นก็คือ เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า หรือเรียกว่า เทคโนโลยี facial recognition ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากและเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ทุกคนรู้จักกัน

By admin December 7, 2018 Off

ศิริพร อำไพพงษ์ เปิดเผย ตอนนี้มีลูกบุญธรรม ส่วนเงินเก็บร้อยล้าน

สำหรับในวงการเพลงลูกไทยและข่าวหวยที่โด่งดัง และจะต้องทึ่งกับ ศิริพร อำไพพงษ์ ที่ตอนนี้ใคร ๆ ก็ติดตามเป็นจำนวนมาก ซึ่งเธอได้ถูกรางวัลมาหลายงวดกันแล้ว แต่ก็มีข่าวออกมาได้มีการรับเลี้ยงลูกบุญธรรมมาเป็นระยะเวลา 9ปี แต่ไม่ปฏิเสธว่ามีเงินเก็บเป็นล้าน แต่เพราะตนเองทำงานเพลงมาหลายปี

By admin August 4, 2018 Off